Aktsomhetsmelding fra Kystvakten

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Melding fra den norske kystvakten til fartøyer som fisker etter norsk vårgytende sild med not: Melding fra den norske kystvakten til fartøyer som fisker etter norsk vårgytende sild med not:
På grunn av flere tilfeller hvor det er registrert notsprenging, henstilles alle notfartøyer til å ikke kaste på dagtid fra klokken 0800 til kl 1800.
Denne henstillingen gjelder fra 64º til 66º Nord”


Med vennlig hilsen / Best regards:

KV Harstad
Pb 295
8400 SORTLAND
Phone: +47 48 08 69 00
Sat-phone: +47 21 52 68 25
e-mail: [email protected]

Siste nytt