Et stabilt år for pelagisk sektor

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Til tross for at store deler av eksportnæringen sliter, er den pelagiske delen av næringen i mindre grad rammet av kriser. Omsetningen av pelagisk fisk gjennom Norges Sildesalgslag passerte 5,7 milliarder kroner i 2009 og året må betegnes som brukbart. Den samlede førstehåndsverdien for pelagisk fisk er altså foreløpig på vel 5,7 milliarder kroner.  Til sammenligning var årsresultatet for 2008 på 5,75 milliarder, mens det i 2007 ble omsatt 4,95 milliarder kroner.

5,7 milliarder kroner er fordelt på til sammen 2 mill. tonn fisk. Av dette utgjør NVG-sild den største delen, og sammen med nordsjøsild representer sild 1,15 millioner tonn til en verdi av 2,9 milliarder eller 50 % av omsetningen.

Makrell har en samlet omsetningsverdi for 2009 på totalt 1,7 milliarder kroner og 205.000 tonn.

- At vi omsetter totalt 1,15 millioner tonn sild på et år der den norske fiskeeksporten med noen få unntak ellers sliter, viser at fiskere av pelagisk råstoff bidrar til å sikre den norske sjømateksporten. Det utrolige er at mesteparten av denne silden er gått til konsum og mengden sild utgjør mer enn 4 milliarder sildemåltider!

I tillegg har vi i 2009 igjen hatt fiske etter lodde i Barentshavet. 
Dette, samt et godt hestmakrellfiske, bidrar selvsagt også til det gode årsresultatet, sier salgsdirektør Knut Torgnes. – Eneste skåret i gleden har vært makrellkonflikten med EU som dukket opp som troll av eske i oktober, og som rammet en del rederi og mannskap hardt.

Fordeling mellom konsum og mel/olje
I 2009 leverte norske fiskere pelagiske fangster til en samlet verdi på 4,75 milliarder kroner, noe som er 200 millioner lavere enn i 2008.

Utenlandske fiskere omsatte til sammen 187.000 tonn gjennom NSS i 2009, til en samlet verdi på 950 millioner kroner. 

Omsetningen i 2009 fordeler seg på 5,1 milliarder kroner i konsumsektoren, med til sammen vel 1,5 millioner tonn.  Mens det er omsatt 605 millioner kroner til mel og olje, med et samlet kvantum på 456.000 tonn.

Pelagisk utgjør 8 milliarder av samlet norsk eksport
Av en samlet norsk sjømateksport i 2009 til en samlet verdi på 44,7 milliarder, utgjør havbruk 58 % og fiskeri 42 %.42 % av sjømateksporten utgjør 18,7 milliarder kroner i 2009. I overkant av 8 milliarder av dette er pelagisk fisk.  Det utgjør en verdiøkning på over 12 % sammenlignet med 2008. 

Fullstendig omsetningsoppgave
En fullstendig og komplett omsetningsoversikt over 2009 blir tilgjengelig på nett så snart som mulig, etter at alle sluttsedler er endelig avregnet.

Detaljer rundt eksport finner du på www.seafood.no

Siste nytt