EU avtale gir spredning av flåten

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Flere båter på vei på kolmulefiske og på havbrislingen. Og i nord er leitebåtene etter lodde på tur ut. Da EU avtalen endelig gikk i boks så fikk båtene flere alternativer enn NVG silda. De siste dagene har flere rigget om, og 4 båter kurser nå for kolmulefeltet vest av Irland. ”Libas” som er først i løypa vil være framme på feltet ved ”Porcuepinebanken” fredag ettermiddag. I tillegg har ”Kvannøy”, som har vert i Færøysonen, nå ankommet internasjonalt farvann vest av Rockall. ”Kvannøy” har ikke registrert noe kolmule av betydning siste døgn.

Mot brislingfeltet i sørlige deler av Nordsjøen så har 6 båter tatt utseiling. Fire ringnotbåter og to som bruker trål som fangstredskap. Håpet er at fullmånen i helgen kan slå positivt ut i dette fisket. ”Havdrøn”, som hadde tre laster før nyttår, er en av de som er på vei sørover. De vil ankomme feltet de sist var i natt til fredag.

”Rogne” og ”H. Østervold” som har fått oppdrag med å leite opp lodda i Barentshavet gikk fra Hammerfest i dag torsdag. Vi får håpe på bedre resultat i denne leiterunde. Fiskebåt opplyser at det jobbes med å få ytterligere 2 leitebåter på frivillig basis.

Siste nytt