Færre fiskere og færre fiskefartøy

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Foreløpige tall viser at antall fiskere registrert i Fiskermanntallet ved utgangen av 2009 var 12 739. Dette er en reduksjon på cirka en prosent i løpet av ett år. Antall fiskefartøy er redusert med cirka fire prosent i løpet av 2009. Dette viser oversikter utarbeidet av Fiskeridirektoratets Statistikkavdeling.

Andelen fiskere under 30 år som har fiske som hovedyrke har siden 1990 vært synkende, fra 33 prosent i 1990 til 17 prosent i 2009. Andelen fiskere 60 år og over, som har fiske som hovedyrke, er derimot økende fra 12 prosent i 1990 til 18 prosent i 2009. Både for fiskere under 30 år og over 60 år er andelen økt noe sammenlignet med 2008.

Antall fiskefartøy i størrelsen under 11 meter og 11-27,9 meter ble redusert med henholdsvis fire og tre prosent fra 2008 til 2009. Nedgangen for størrelsesgruppen under 11 meter var på 232 fartøy, mens antall fartøy i størrelsesgruppen 11-27,9 meter ble redusert med 38 fartøy. Antall registrerte fiskefartøy i størrelsen 28 meter og over økte med 11 fartøy fra 2008 til 2009. Denne økningen kan nok tilskrives fjerningen av lengdebegrensningen for kystflåten februar 2008.

Se statistikker og flere detaljer på nettsidene til Fiskeridirektoratet her:Kilde:Fiskeridirektoratet


Siste nytt