Fiskets gang pr. 1 februar

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Månedsrekord på NVG silda, og spredning av flåten etter EU avtale og åpning av lodda på Island. FISKETS GANG PR. 1 FEBRUAR.

Nvg-sild:
Grunnet delvis værhindring fikk vi en moderat sildeuke med 53.500 tonn. Dette er laveste ukeskvantum denne vinter, men det ble nok til å sette månedsrekord for sildefiske i moderne tid. Hele 316.300 tonn er omsatt i januar måned, noe som er rundt 20.000 t mer enn månedsrekorden fra januar i 2008. Et fantastisk kvantum og regner vi en snittvekt på 280 gram så er det tatt 1.129.642.857 sild siste måneden. Med andre ord over 1,1 milliarder sild.

Med slike enorme sildekvantum på så kort tid så vil vi berømme både konsumindustrien og mel/olje fabrikkene for en fabelaktig innsats for å ta unna all silda.

Kystgruppen er de som er mest aktive i sildefiske de har bidratt med 35.500 t, ringnot har fisket 9.400 t, og fra trålgruppen har vi 8.600 t.

Silda har hatt god fart på sør i vinter og de siste fangstene er tatt på den kjente sildeplassen Buagrunnen. Dette er noen dager tidligere enn normalt.
I tillegg til fiske utenfor Møre så har rundt 30 båter fisket på et nordligere felt mellom Myken og Tennholmen.

Størrelsen på silda ligger fra 205 til 306 gram i snittvekt. Totalsnitt for alle fangster er på 272 gram. Prismessig så ligger prisene på minstepris eller like over. Snittprisen til konsum er kr 2,17.

I kommende uke forventer vi fortsatt stor aktivitet fra kyst og trål. Ringnotflåten er i hovedsak på andre fiskeri.Makrell:
På makrell har vi 6 fangster fra utenlandske båter med til sammen 7.400 t. Disse fangstene er tatt uvanlig langt sør av Irland, noe som gir flere døgns seilas til Norge.

Sist uke har båtene fanget noe større makrell med snittvekt fra 390 – 460 gram. Dette gir også bedre pris til fisker, men da båtene er solgt på kontrakt så får vi først endelig pris etter levering.Havbrisling:
Da EU avtalen gikk i boks så satte 6 båter kursen for havbrislingen i sørlige deler av Nordsjøen. Håpet var at fullmåneeffekten skulle slå til for fullt. I helgen har tre båter meldt fangst fra 270 – 1.100 tonn, totalt 2.000 t. Dette er fanget med not, og 2 båter som har brukt trål rapporterer om beskjedne fangsttall.

Fangstene som er innmeldt er omsatt til mel/olje til priser fra kr 1,5 – 1,75.Lodde:
De to kartleggingsbåtene ”H. Østervold” og ”Rogne” seilte ut igjen i Barentshavet før helgen etter landligge grunnet uvær i nord. Ingen lodde er registrert av disse båtene.

Islendingene åpnet sitt fiske før helgen og dette gav også grunnlag for en Norsk kvote på Island på 28.431 tonn. Fiskeridirektoratet fikk på plass reguleringene i helgen og åpnet for utseiling av 32 fartøy, som får en maksimalkvote på 900 tonn. Allerede søndag ettermiddag måtte vi stoppe båter for utseiling da nok båter hadde satt kursen for Island.

Fisket av islandske båter er ikke kommet skikkelig i gang da kun en båt har vert ute i helgen. Søndag kveld er flere islandske snurpere på vei til feltet.Kolmule:
Tre båter kom fram på kolmulefeltet i helgen og så langt har vi ikke hatt innmeldinger vestfra.
Båtene er kommet i fiskeri vest av ”Porcuepinebanken”, men rapportene tyder på at det ikke er de store mengdene med kolmule enda.
Bergen 01.02.10
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt