Fiskets gang pr. 18 januar.

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Ukesrekord på NVG sild, samt rekord med 2.500 tonn på en kjøl. FISKETS GANG PR. 18 JANUAR. 

Nvg-sild:
I moderne tid har vi aldri omsatt så mye sild som sist uke, og selv med værhindring i helgen så fikk vi hele 96.400 tonn. Dette er knappe 8.000 t mer en rekorden fra vinteren 2008. Av ukens kvantum er 18.900 solgt til mel/olje fabrikker i inn og utland, resten til konsum. 

Ringnot har bidratt mest med 47.500 t, kyst har fisket 31.800 t, trål 14.100 t og fra utenlandske båter har vi fått 3.000 t. Av dette har ”Fagraberg” fra Færøyane alene fisket 2.500 t, noe som er ny silderekord på en kjøl i våre innmeldingsjournaler gjennom tidene. 

Fisket startet i begynnelsen av uka vest av Vesterålen, og silda har hatt god fart på sør. De siste fangstene i helgen er tatt 20 n.mil sør av Skomvær. Det gode fisket har presset prisene ned mot minstepris, og med få fangster som oppnår snittvekt over 300 gram så blir snittprisene lave.

Til konsum så ligger snittprisen på kr 2,25. Sammenligner vi mel/olje prisene så får båtene som førere selv i sør Norge og Danmark en snittpris på kr 2,20. Altså marginalt lavere. For å dempe fisketakten så valgte salgsutvalget onsdag å fase inn venteordning mellom hver innmelding med en døgnenhet på 3. Dette betyr venting fra 72- 108 timer. 

Med store dagskvantum så ble det i en periode en del usolgt sild til konsum, og med mye avskjær i nord var vi avhengig av føring sørover. Og da ”Knester” ble stoppet av Sjøfartsdirektoratet i Tromsø så mistet vi muligheten for føring fra fiskebåter. Heldigvis møtte vi stor forståelse for denne vanskelige situasjonen i Fiskeridirektoratet, og vi fikk på plass en midlertidig løsning slik at båtene fikk losset sine fangster.  I kommende uke så forventer vi fortsatt stor aktivitet fra kyst og trål. Fra ringnot så har flere båter sluttet av sildefiske for rigging til loddenot eller kolmuletrål.   

Makrell:
På makrell har vi 3 fangster fra utenlandske båter med til sammen 2.600 t. Disse fangstene er tatt langt sør og vest, nærmere bestemt vest av Irland.  Størrelsen ligger fra 358- 380 gram, og da båtene er solgt på kontrakt så får vi først endelig pris etter levering.    

Nordsjøsild:
Noen få båter har vert aktive på dette fisket og vi har innmeldt 510 tonn. Silda er fisket vest av Koralbanken, tett på EU grensa. Disse fangstene er landet i Danmark og prisene ligger på rundt kr 2,90.    

Lodde:
De to kartleggingsbåtene ”H. Østervold” og ”Rogne” vil seile fra Tromsø i løpet av dagen i dag (mandag). Vi får håpe de finner stor lodde som kan dekke samfengtmarkedet i øst Europa. For øvrig så kan vi nevne at første fangst i fjor var 24. januar.     

Bergen 18.01.10
Kenneth Garvik
[email protected]

 

Siste nytt