Fiskets gang uke 3

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Ingen nye rekorder denne uken, men fortsatt svært godt fiske på NVG-silda. NVG-sildfisket
Uken startet med kuling på sildefeltet, men fra tirsdags morgen og utover dagen var fisket i full gang. Totalt ble det innmeldt knapt 86 600 tonn denne uka, beste dag, onsdag 22., ble det meldt inn vel 22 500 tonn.

Men med et så stort kvantum på auksjon forble prisene på et lavt nivå, og ukens snittpris ble på bare kr. 2,19. Av kvantumet på nesten 86 600 tonn gikk ca. 11 500 tonn til mel / olje. Trålerne stod for det største kvantum, ca 6 000 tonn, kyst vel 3 000 tonn og ringnot  2 500 tonn. Resten av kvantumet, med unntak av en fangst som gikk til Danmark, har den norske konsumindustrien produsert.

Ved begynnelsen av uken foregikk fisket ved Myken og videre nedover mot Træna. Ved ukens slutt er silden kommet sørover til Viknaområdet.

Nordsjøsildfisket
Denne uken er det ikke meldt inn fangster med nordsjøsild.

Makrellfisket
Denne uke ble det meldt inn 6 fangster på til sammen 7 300 tonn. Snittstørrelse fra 359 g til 410 g. Fisket foregår vest av Irland, i området N 53 º til N 54º 30' og Vest 11º til 13º.  Alle fangstene er solgt på kontrakt. 
Kolmulefisket
I uken som har gått ble det meldt inn en kolmulefangst på 190 tonn fra Nordsjøen. Ut over dette er det en båt til som har startet fisket.

Loddefisket
De to fartøyene, H Østervold og Rogne startet leitingen etter lodde først i uken. De har undersøkt fra Ø 20 grader og til russegrensen, men til nå er det ikke rapport om funn av lodde. En del ringnotbåter er samlet i Tromsø, klar for å starte på årets loddesesong.

Bergen 25/1-10
Odd Fredrik Andersen
[email protected]

 

Siste nytt