Forskningsfartøy får adgang til russisk sone

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Etter at norske forskningsfartøy er nektet adgang til russisk sone i flere år, har fartøyet ”Johan Hjort” nå fått adgang til årets vintertokt i Barensthavet. Tilgangen til russisk sone er gitt uten restriksjoner, skriver Havforskningsinstiuttet på sine nettsider.

Toktkoordinator Asgeir Aglen mener det er svært gledelig at ”Johan Hjort” nå har fått adgang til russisk sone, og sier at
vintertoktet gir viktige data for bestandsberegningen av torsk og hyse, begge store og viktige bestander som Norge forvalter i samarbeid med Russland.

Hovedformålet med vintertoktet er å mengdemåle bunnfisk ved hjelp av bunntrål og ekkoloddregistrering, men reke, lodde, kolmule og sild blir også kartlagt. Alle fiskearter som fanges blir registrert og lengdemålt. I tillegg måles planteplankton, dyreplankton, næringssalter, temperatur og saltinnhold langs to faste snitt: Vardø-nord og Fugløya-Bjørnøya.

Vintertoktet starter 4. februar og avsluttes 17. mars. Kilde: IMRSiste nytt