Har evaluert strukturkvoteotdningen

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fiskeri- og kystdepartementet har evaluert strukturkvoteordninga for fiskefartøy mellom 11 og 15 meter. Evalueringen skal leggegrunnlaget for videre arbeid med en strukturkvoteordning for fartøy under 15 meter. Evalueringen viser at strukturkvoteordningen for fartøy med heimelslengde mellom 11 og 15 meter har hatt svært små virkningner når det gjelder distriktsmessig omfordeling, og at strukturkvoteordningen har vært mer effektiv til å ta ut kapasitet i fiskeflåten enn den tidligere kondemneringsordningen gjennom Strukturfondet.

Evalueringen viser at struktureringen likevel har vært mer forskiktig enn i de større fartøygruppene, slik målet også var.

Les evalueringen på FKD sine nettsider her:

Siste nytt