Hvordan vet du at fisken er fersk?

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Den nye merkeordningen med fangstdato for fisk som ble innført fra nyttår, skal være med å bidra til høyere kvalitet på fisken ut til forbruker. Men hvordan vet forbrukeren at fisken er fersk? Nå er det utarbeidet et sett med informasjonsmateriell som skal ut til forbruker, for å gi tips og råd til hva en skal se etter i fiskedisken.
Eksportutvalget for fisk har utviklet materiell om oppbevaring av fisk og hvordan sikre høy kvalitet på fisken.

En av norges aller beste fiskehandlere gir tips om å sjekke glansen i skinnet, blankheten i øynene, fargen på gjellene og fasthet i fiskekjøttet.
Se informasjonsfilmen her:

 

Siste nytt