Klar – ferdig – gå

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Nå er startskuddet gått for portalen som validerer og sikrer at data på fangstsertifikatet er korrekt. www.catchcertificate.no er satt i drift. - Norge er klar til å følge EU-direktivet om fangstsertifikat innen tidsfristen. Som ett av få land har Norge på plass en elektronisk ordning som sikrer eksport av lovlig fanget fisk.

Etter at EU-direktivet for fangstsertifikat på all villfanget fisk som skal importeres inn til EU ble godkjent i slutten av september 2009, har det vært hektiske måneder med arbeid for å få ordningen på plass.

Det er den godkjente eksportør og eller produsent som skal rekvirere fangstsertifikat. Portalen www.catchcertificate.no mottar alle sluttsedler fra de norske salgslag, valider, godkjenner og utsteder sertifikat. Sertifikatet skal signeres elektronisk av eksportør og sendes i retur for kontrasignering av portal. Eksportør sender deretter det elektroniske dokumentet til sin EU importøren.

Portalen er et elektronisk arkiv, de blir liggende arkivert i 5 år.

- Systemet sikrer at det blir minst mulig belastning for eksportør og produsent. Informasjon om sluttseddelnummer legges inn i informasjonsflyten som allerede eksisterer. Derfor utgjør dette ikke en unødig stor belastning for eksportørene. Systemet er velfungerende og sikkert, og sikrer at norsk eksport ikke stopper opp etter 1, januar 2010, selv om kravet til dokumentasjon skjerpes. Det sier daglig leder i selskapet CatchCertificate SA, Bjørg Granberg Bjørner.

Les mer om fangstsertifikat og hvordan systemet fungerer på: www.catchcertificate.no

Siste nytt