Mer sild fangstet i Russland

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Russland fangstet 41.000 tonn mer sild i 2009 enn året før. Totalt ble det fangstet 393 300 tonn sild i Russland i hele 2009. Det framgår av RIA Server DV, i følge Eksportutvalget for fisk. Av det totale kvantum på 393.300 tonn er det fangstet 164 900 tonn i Det russiske Fjerne Østen, mens det er fangstet 10.600 tonn i  den vestlige delen av russisk økonomisk sone.

Hoveddelen av de russiske fangstene som tas den vestlige delen tas i andre lands økonomiske soner.

I 2009 fangstet russiske fiskere totalt 178 100 tonn sild i andre lands økonomiske soner i Atlanterhavet.

Statistikken til Eksportutvalget viser at Russland i 2009 fangstet 3 593 100 tonn fisk og sjømat.

Dette er en økning på 12,3% sammenlignet med året før.

   Kilde: EFF

Siste nytt