Norge og Færøyane enige om kvoteavtale for 2010

Publisert: av Norges Sildesalgslag
- Jeg er glad for at vi har fått kvoteavtalen med Færøyane for 2010 på plass, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Hun understreker at den økte overføringen av norsk kolmulekvote i færøysonena er særlig viktig for norsk fiskerinæring. Den norske kvoten på kolmule i færøysk sone ble økt med 15 % til 12995 tonn i 2010. Færøyane sin kvote på hestmakrell er satt til 200 tonn. Den norske kvoten på hestmakrell ble satt til 50 tonn. Begge samsvarar med talllene fra i fjor.

Partane er enige om å fortsette samarbeidet om makrell, og ser fram til at det kan bli etablert ein kyststatsavtale om makrell i 2010.

Elles ble partane enige om å legge vekt på et betre og mer effektivt samarbeid når det kommer til tekniske reguleringer, blant annet ved å avtale et møte tidlig i første kvartal av 2010 for å diskutere stuingsplaner, kontrollpunkt, elektronisk fangstdagbok og andre aktuelle problemstillinger.

 

Les mer om avtalen, og se protokollen på Fiskeridepartementet sin nettside her:Siste nytt