Nytt meldingsregime for skipsanløp

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fra 15. januar må skip forhåndsmelde sikringsrelaterte opplysninger elektronisk til Kystverket via meldingssystemet SafeSeaNet. Det nye meldingsregimet er en oppfølging av den internasjonale ISPS-koden og EUs regelverk som stiller krav til sikring av skip og havneanlegg.

Fra 15. januar må skip melde inn opplysninger om blant annet fartøyets sikringsnivå, ISS-sertifikat (International Ship Security Certificate) og sikringsplan senest 24 timer før ankomst. I det nye meldingsregimet må agent eller skipsfører under registrering i SafeSeaNet portalen laste opp og fylle ut et informasjonsskjema knyttet til sikringsrelaterte opplysninger.

Integreringen av denne type forhåndsmeldinger i SafeSeaNet er i tråd med Norges forpliktelser overfor EU og EØS-avtalen, og kravet om at Norge får på plass et system for mottak, analyse og oppfølging av sikringssrelaterte forhåndsmeldinger fra skip som skal anløpe norske havner, melder Kystverket.

Det nye meldingsregimet vil gjelde alle skip i internasjonal fart med anløp Norge. Brevik trafikksentral vil være Kystverkets kontaktpunkt mot brukere av SafeSeaNet systemet.

En brukermanual for rapportering av sikringsrelatert informasjon i SafeSeaNet vil gjøres tilgjengelig på www.kystverket.no om kort tid.

Les mer om denne saken på Kystverkets egne nettsider her:

Siste nytt