Omsetningsforhold for NVG

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Konsumanleggene i Nord-Norge rapporter om relativ god dekning på råstoffsiden de nærmeste dagene. Konsumanleggene i Nord-Norge rapporter om relativ god dekning på råstoffsiden de nærmeste
dagene. Vi henstiller derfor fartøyene om å redusere fiskeriaktiviteten med sikte på leveranser i
Nord-Norge alternativt at fartøyene tar større utbudsområder.
Også mottak til mel og olje i nærområdet er begrenset de nermeste dagene.

Siste nytt