Oppheving av suspensjon av ventetidsregulering

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Melding til fiskere av nvg-sild til konsum Med umiddelbar virkning oppheves suspensjonen av ventetidsreguleringen i fisket etter nvg-sild for levering til konsum.

Dette betyr at ventetidene som gjaldt frem til mandag 25. januar nå gjeninnføres og at ventetiden utregnes med bakgrunn i det enkelte fartøys sist innmeldte fangst.

For ordens skyld repeteres ventetidene:

1. Fartøy som aldri har levert mer enn 80 t nvg-sild til konsum: Ingen ventetid

2. Fartøy som utlosser mer enn 80 t og til og med 150 t pr tur: 60 timer ventetid

3. Fartøy som utlosser mer enn 150 t og til og med 300 t pr tur: 75 timer ventetid

4. Fartøy som utlosser mer enn 300 t pr tur: 90 timer ventetid.

Fangster som både fiskes og leveres i området nord 66º 00´ N unntas for ventetidsreguleringen.

Alle fangster som fiskes sør 66º 00´ N vil nå bli underlagt ventetidsreguleringen.

For nærmere informasjon kontakt lagets Salgsavdeling.

Siste nytt