Samlet sjømateksport for 44,7 milliarder

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Den samlede eksportverdien av norsk sjømat i 2009 er 44,7 milliarder kroner. Det er en økning på 6 milliarder kroner fra året før. Den samlede eksporten av pelagisk fisk er på totalt 8 milliarder kroner. -I en hverdag der den samlede norske eksporten sliter og har tilbakegang, er det gledelig å se at etterspørselen etter sjømat øker.  Det sa administrerende direktør i Eksportutvalget for Fisk, Terje Martinussen på en pressekonferanse i dag, der tallene for sjømateksporten i 2009 ble presentert.

  Den samlede eksporten av sjømat øker med 15,2 % sammenlignet med året før.

- Etterspørselen etter sjømat har gått over all forventing, sa Martinussen.
Tallene viser at villfanget sjømat endte på 18,7 milliarder kroner som er en svak økning fra 2008.

Lodde, sild, hyse og klippfisk av sei kan notere rekorder i 2009. For lodde økte verdien med 423 millioner kroner til en verdi av 571 millioner kroner. Sild økte sin verdi med 263 millioner til 4 milliarder kroner. Hyseverdien endte på 1,1 milliarder kroner som er opp 261 millioner kroner. Klippfisk av sei økte sin verdi med 40 millioner til 1,1 milliarder kroner.
Eksporten av saltet torsk ble redusert med 495 millioner kroner og endte på totalt 738 millioner kroner, mens klippfisk av torsk endte på samme nivå som i 2008 med en verdi på 1,7 milliarder kroner. Den totale tørrfiskeksporten økte svakt i 2009 og endte på 616 millioner kroner.  - Når det gjelder forventningene for 2010, er det selvsagt knuttet stor usikkerhet til valuta og kjøpekraften i våre markeder.  Men vi imøteser 2010 som et godt år for norsk sjømateksport.  I tillegge r vi godt skikken ressursmessig, og flere miljømerker på norsk fisk vil bedre markedsmulighetene ytterligere, sa Martinussen.

Siste nytt