Stort sparepotensial

Publisert: av Norges Sildesalgslag
ENOVA har avdekket et energisparingspotensialet på 400 GWh for den landbaserte fiskeindustrien. Nå invitereres fiskeindustribedrifter til workshop. Det er FHL og FHF  som inviterer til workshop basert på ENOVAS undersøkelser, som viser et enormt bespareles potensial for fiskeindustrien.
Workshopen holdes hos SINTEF i Trondheim onsdag 20. januar.

På programmet står tema som energibruk i fiskeindustrien, energieffektiv kuldebruk, kuldeproduksjon og elproduksjon fra spillvarme.

For ytterligere detaljer, mer informasjon, detaljert program og påmelding, se FHL sin nettside eller følg linken her:

Siste nytt