Styrker forskningssamarbeid

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Styret i forskningsfondet FHF har avsatt 10 millioner kroner til en ekstraordinær styrking av forskningssamarbeidet med Nofima. Midlene skal særlig bidra til å styrke forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen. Nofima avsetter tilsvarende midler fra konsernets strukturmidler. Den samlede potten på 20 millioner skal dekke forskning innenfor fiskeri og havbruk, men vil også delvis brukes til forskning på tvers av sektorer.


- Dette innebærer en forsering av samarbeidet med Nofima, sier direktør i FHF, Terje Flatøy til FHF sitt eget nettsted.
- Etter at Nofima og FHF inngikk en samarbeidsavtale i desember 2008, har vi i løpet av 2009 utviklet gode og effektive samarbeidsstrukturer. Det er satt i gang flere store forskningssatsinger innenfor ulike sektorer, og styrets vedtak bidrar til å videreføre det gode samarbeidet mellom FHF og Nofima, til beste for næringen.

De ekstra prosjektmidlene kommer delvis som følge av en budsjettmessig omdisponering, og delvis gjennom en økning av FHFs handlingsplanramme for 2009 med 5 millioner kroner. Dette gjøres mulig av økte eksportinntekter i næringen.

- For oss innebærer dette en fantastisk mulighet til å realisere visjonen, og ikke minst mulighetene, som dannelsen av Nofima innebar. Gjennom dette samarbeidet håper vi å kunne igangsette tverrfaglige prosjekter som næringen hittil ikke har sett maken til, gjennom å ta i bruk kompetansen i hele Nofima, uavhengig av sektortilhørighet. Det gleder vi oss veldig til, og er veldig glade for at FHF vil styrke samarbeidet ytterligere, sier konsernsjef Øyvind Fylling-Jensen i Nofima.Kilde; FHF

Siste nytt