Styrker markedsføring av pelagisk fisk

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Markedsavgiften som går til felles markedsføring av norsk sjømat økes. Økingen skal styrke markedsføring av enkelte fiskeslag, som fersk og fryst hvitfisk, pelagisk fisk og reker, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. På Sjømatdagene på Hell sa fiskeriministeren at den globale finanskrisen har skapt utfordringer for deler av næringen, og det er nå viktig å holde trykket på markedsføring oppe for hele næringen. Derfor er det vedtatt å øke markedsavgiften som får til felles markedsføring av norsk sjømat.

Laksenæringa og konvensjonell sektor har tidligere økt bidraget til felles markedsføring til 0,75 % av eksportverdien. Etter påtrykk fra deler av fiskerinæringa – spesielt fiskersiden – vil markedsavgiften bli økt til samme nivå også for annen hvitfisk, pelagisk fisk og reker. Økningen vil skje trinnvis – først til 0,5 % fra 1. april i år, og så til 0,75 % fra 1. januar 2011. Fiskemel og fiskeolje fritas fra å betale markedsavgift, og avgiften for bearbeidet fisk forblir uforandret på 0,2%. Harmonisering av markedsavgiften til 0,75% vil medføre en årlig økning i markedsføringen på  ca 60 mill. kroner.

Den såkalte hermetikkavgiften avvikles, og eksport av hermetikk blir i stedet pålagt å bidra til forskning og utvikling gjennom FoU avgift til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.  Den frivillige ordningen for avgift på fiskemel og fiskeolje er avviklet, og eksport av fiskemel og fiskeolje blir også ilagt FoU avgift. FoU avgiften ligger fast på 0,3% av eksportverdien.

Siste nytt