Suspendering av ventetidsreguleringen i fisket etter nvg-sild

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Melding fra Norges Sildesalgslag til fiskere av nvg-sild for levering til konsum.   Det vises til melding om innføring av ventetidsregulering i fisket etter nvg-sild for levering til konsum onsdag 13. januar og til melding om endring i denne reguleringen fredag 22. januar.

  Med øyeblikkelig virkning suspenderes ventetidsreguleringen.  Begrunnelsen for suspensjonen er dårlige værmeldinger for de nærmeste dagene.  Dette betyr at alle fartøyer som er i posisjon og som ønsker å fiske nvg-sild for levering til konsum kan fiske og melde inn med øyeblikkelig virkning. 

  Fisker må være oppmerksom på at det er det enkelte fartøys innmeldingstidspunkt for sist innmeldte fangst som til enhver tid vil ble lagt til grunn for ventetid når ventetidsreguleringen gjenopptas.

      

Siste nytt