Tilpasning i utbudsreglementet - presisering

Publisert: av Norges Sildesalgslag

Det vises til melding om tilpasning i utbudsreglementet av 19. januar.

I situasjoner der tilførslene av sild ikke er tilstrekkelig til å dekke opp industriens råstoffbehov, vil også fangster på mer enn 300 tonn kunne utbys i nærområdet.

Siste nytt