Tror fangstdato gir mer kvalitetsbevisste forbrukere

Publisert: av Norges Sildesalgslag
- Jeg er overbevist om at merkingen vil fremme god kvalitet på sjømat og gi forbrukerne nyttig informasjon når de skal kjøpe sjømat, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen når forbrukerne fra 1. januar i år, får mer informasjon i fiskedisken. Fra 1. januar skal fisken være merket med informasjon om fiskeart, om fisken er fisket i hav, ferskvann eller oppdrettet, hvilket havområde fisken er fisket i eller opprinnelsesland for oppdrettsfisk samt fangst- eller slaktedato på fersk fisk.  

- Forbrukerne blir overrasket over hvor mange dager en fersk fisk kan være, men likevel ha topp kvalitet, sier Berg-Hansen. 

Merkekravene gjelder både på ferdigpakkete og uemballerte varer.
Ved salg over disk skal opplysningene gis skriftlig på skilt, oppslag eller lignende. Merkingen skal være lett synlig og lett leselig. For ferdigpakkete produkter skal opplysningene inngå som en del av merkingen på emballasjen. 

Målet er å fremme god kvalitet på sjømat. Reglene vil gi forbruker mer utfyllende informasjon slik at de kan handle ut i fra sine ønsker og behov. Merkekravene vil medføre at næringsaktørene gjennom hele verdikjeden må holde oversikt over opprinnelse og fangst- og slaktedato. Det er også viktig at fisker, fiskemottak, foredler, grossister, distributører og butikker sørger for kvalitetsbevarende håndtering av fisken og at den kjøles raskt ned og holdes kjølig. Dette er avgjørende for at fisken skal ha god kvalitet i mange dager etter at den er fanget/slaktet.

Les mer om merking av fangstdato på fisken på Matportalen her:Siste nytt