Vil vurdere å stenge sildeområder

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Flere meldinger om notsprenginger de siste dagene i det pågående fisket etter NVG-sild utenfor Vesterålen og i Andfjorden, gjør at fiskere nå oppfordres til aktsomhet. Det er for tiden et meget godt sildefiske utenfor Vesterålen, og store fangster fører til at faren for notsprenging er stor, noe som kan medføre uønsket dødelighet, skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

– Hvis problemet fortsetter vil vi vurdere å stenge områder hvor silda står i tette konsentrasjoner, sier regiondirektør Gunnar Trulssen i Fiskeridirektoratet region Troms.

Både Fiskeridirektoratet og Kystvakten følger fisket tett og er til stede med egne fartøyer på feltene.

- Vi henstiller til aktsomhet og ber om at det ikke blir kastet på for store stimer av sild, slik at fangstene blir for store. Notsprenginger og slipping av for store fangster har under spesielle forhold vært et problem innen sildefisket, og må unngås sier Trulssen.

Fiskeridirektoratet har dialog med Norges Fiskarlag og Fiskebåtredernes Forbund i denne saken, og har bedt om at de videreformidler henstillingen til sine medlemmer.

Ved notsprenging sendes melding om dette til Fiskeridirektoratet region Troms på telefaksnr. 77 63 23 94 eller på e-post
[email protected]
Siste nytt