Advarer mot oljeutbygging

Publisert: av Norges Sildesalgslag
En utbygging av petroleumsaktivitet i Lofoten og andre særlig verdifulle områder i Barentshavet er ikke forsvarlig, mener Direktoratet for naturforvaltning (DN). Barentshavet er et av verdens mest produktive havområder, men miljøforholdene i området opplever et alvorlig og tiltakende press. Klimaendringer og havforsuring kan, sammen med andre påvirkninger, få følger for livet i havområdet i fremtiden.

– Vi vet ikke sikkert hvor alvorlige konsekvensene vil bli, men forskerne mener at de kan bli dramatiske. Det må vi ta hensyn til ved å være føre-var slik at vi forvalter Barentshavet på en forsvarlig måte, sier DN-direktør Janne Sollie.

 

Les hele saken hos Direktoratet for Naturforvaltning her: 

Siste nytt