Enighet om minstepriser på makrell

Publisert: av Norges Sildesalgslag
FHL og Norges Sildesalgslag ble på møte i Bergen 5 juli enig om minstepriser for årets makrellfiske. Prisene gjelder fra 1 August. Det er  relativt store kvantum makrell som skal fiskes så er det viktig at produksjonen og eksporten går fortløpende fra fisken er tilgjengelig, melder partene.

På bakgrunn av dette har FHL og Norges Sildesalgslag blitt enig om at det er mest fornuftig og hensiktsmessig å justere minsteprisen på den største makrellen noe ned.

  De nye misteprisene gjeldende fra 1 august er:

 • Gr. 1 (gj vekt 600 g og over):               kr 7,75 pr kg
 • Gr. 2 (gj vekt mellom 575 g og 599 g): kr 7,50 pr kg
 • Gr. 3 (gj vekt mellom 550 g og 574 g): kr 7,25 pr kg
 • Gr. 4 (gj vekt mellom 525 g og 549 g): kr 7,00 pr kg
 • Gr. 5 (gj vekt mellom 500 g og 524 g): kr 6,50 pr kg
 • Gr. 6 (gj vekt mellom 475 g og 499 g): kr 6,25 pr kg
 • Gr. 7 (gj vekt mellom 450 g og 474 g): kr 6,00 pr kg
 • Gr. 8 (gj vekt mellom 425 g og 449 g): kr 5,75 pr kg
 • Gr. 9 (gj vekt mellom 400 g og 424 g): kr 5,25 pr kg
 • Gr.10 (gj vekt mellom 375 g og 399 g): kr 5,00 pr kg
 • Gr.11 (gj vekt mellom 350 g og 374 g): kr 4,50 pr kg
 • Gr.12 (gj vekt mellom 325 g og 349 g): kr 4,00 pr kg
 • Gr.13 (gj vekt under 325 g):                   kr 3,50 pr kg
 

For makrell under 200 g som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen kr 0,60 pr kg.Denne skal føres på egen linje på sluttseddelen som ”Makrell frasortert”. Dersom makrell under200 g nyttes til konsum skal den betales med minimum kr 3,50 pr kg.  Les hele rundskrivet på www.sildelaget.no

  I møtet den 5 juli var og spørsmålet om utbudsområdet diskutert.

Sildelaget viser i denne sammenheng til rundskriv 39/07 datert 18.12.09. Som mange er kjent med har fisker- og kjøpersiden diskutert rammeverket for utbudsområder og -reglement i den senere tid.Partene er nå også blitt enige om et omforent rammeverk i denne sammenheng. Nærmereinformasjon om dette vil komme i eget rundskriv. Det er forutsatt at det nye regelverket senest skal bli å gjelde fra 1. september 2010.

Siste nytt