Færøyene åpner for 14 000 tonn makrell i egen sone

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fiskeriminister Jacob Vestergaard sier i en pressemelding at det er viktig at færøyske båter kommer i gang med årets makrellfiske i færøysk sone. Han sier videre at det ennå ikke er bestemt hvor stor totalkvoten til Færøyene vil bli.

Fordelingen av de 14 000 tonnene vil bli som følgende:

 11 300 tonn til notflåten, 1 300 tonn til industriflåten og 1 300 tonn til andre.

Samtidig melder Fiskebåt at rapportane frå Island går ut på eit langt dårlegare makrellfiske i Islands økonomiske sone i juni i år enn i same månad i fjor og at fra Færøyane går meldingane ut på lite makrell i den færøyiske sona.

-Vonaleg er vi på veg tilbake til "normalen". Det betyr at makrellfisket i hovudsak skjer i EUs og norske farvatn, sier administerande direktør Audun Maråk i Fiskebåtredernes Forbund.

Maråk viser til at ei slik utviklinga er venta.

-Makrellen har historisk vore ein framandart i islandske farvatn og vil bli det igjen, meiner Maråk. -Det er viktig at styresmaktene har "is i magen" og held fast ved at det er uaktuelt å gi Island og Færøyane større andelar enn makrellens sonetilhøyrigheit i sonene til dei ulike landa tilseier, uttaler Maråk på Fiskebåt sine hjemmesider.

Siste nytt