Finn Bergesen jr. ny styreleder i Nofima

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Nofima er Europas største institutt for anvendt forskning innen akvakultur-, fiskeri- og matforskning. Selskapet ble dannet som følge av en sammenslåing av fire norske institutt Tidligere NHO-direktør Finn Bergesen jr. er valgt til ny styreleder i Nofima AS, melder forskninsgsinstituttet.

- Nofimas oppgave er på mange måter meget enkel: Vi skal bidra til å omdanne landets fantastiske naturressurser til verdier for de som høster av dem. I mine øyne har Norge verdens beste råvarer, og dermed et svært godt utgangspunkt for matproduksjon. Men for at vi i enda større grad skal kunne utnytte dette fortrinnet trenger vi god, næringsrettet forskning og innovasjon. Her har Nofima en nøkkelrolle, sier Finn Bergesen jr.

Bergesen kjenner Nofima både som et resultat av prosessene rundt sammenslåingen, hvor han satt sentralt i utredningen, og fra sin lange karriere i NHO og i fiskerinæringen.

Finn Bergesen jr., en norsk jurist og næringslivsleder. Fra 1999 til 2009 var han administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Bergesen er utdannet jurist fra 1973. Han var byråsjef i Fiskeridepartementet og hadde særlig ansvar for internasjonale spørsmål og havrettsforhandlinger i perioden 1973 til 1976. Senere var Bergesen jr. norsk fiskeriattaché til Washington D.C. og i Ottawa før han ble generalsekretær i Norges Fiskarlag fra 1983 til 1989. Deretter ble han administrerende direktør i Norges Sildesalgslag fra 1989 til 1995 og så administrerende direktør i Kavli Holding. I mars 2009 ble Bergesen etterfulgt av John G. Bernander som NHO-sjef. ( Kilde: Wikipedia)

Han etterfølger advokat Endre Skjørestad som har hatt vervet siden 2006.

 

Siste nytt