Norge stiller sterkt i FNs klimapanel

Publisert: av Norges Sildesalgslag
18 av de 830 forskerne fra hele verden som skal bidra til FNs klimapanels femte hovedrapport er fra Norge. Ikke verst fra et land med kun 4,8 millioner av verdens 6,8 milliarder beboere. Oppgavelisten er omfattende. I februar 2011 skal panelet legge frem en spesialrapport om hvordan fornybar energi kan redusere klimagassutslippene, melder forskningsrådet.

Høsten 2011 kommer en spesialrapport om ekstreme klimahendelser og risikobegrensning. Klimapanelets konklusjoner om det vitenskapelige grunnlaget skal legges frem i 2013.

I 2014 legger IPCC også frem konklusjoner om tiltak og virkemidler samt en synteserapport.

Hav og kryosfære forskning, informasjon fra paleoarkiver, karbon og biokjemiske sykler samt betydningen av skyer og aerosoler er blant hovedtemaene for arbeidet.

Forskerne skal fordeles i tre grupper og hver gruppe skal ha ansvar for sin del av rapporten.

Norges arbeid med FNs klimapanel blir koordinert av Klima- og forurensningsdirektoratet.
 

Delrapport 1: Det klimavitenskapelige grunnlaget

 • Gunnar Myhre, CICERO, Coordinating Lead Author
  Jan Fuglestvedt, CICERO, Lead Author
  Eystein Jansen, Universitetet i Bergen, Lead Author
  Cecilie Mauritzen, Meteorologisk institutt, Lead Author
  Jan-Gunnar Winther, Norsk polarinstitutt, Lead Author
  Christoph Heinze, Universitetet i Bergen, Review Editor
Delrapport 2: Virkninger av klimaendringene, tilpasning og sårbarhet

 • Siri Eriksen, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Lead Author
  Grete Hovelsrud, CICERO, Lead Author
  Karen O'Brien, Universitetet i Oslo, Lead Author
  Asuncion Lera St.Clair, Universitetet i Bergen, Lead Author
  Svein Sundby, Havforskningsinstituttet, Lead Author
  Kenneth Drinkwater, Havforskningsinstituttet, Review Editor
  Ståle Navrud, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Review Editor
Delrapport 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp

 • Annegrete Bruvoll, Statistisk sentralbyrå, Lead Author
  Edgar Hertwich, NTNU, Lead Author
  Frank Sperling, WWF, Lead Author
  Daniel Mueller, NTNU, Lead Author
  Snorre Kverndokk, Frischsenteret, Review Editor

Siste nytt