Slipp småfisken fri i sommer

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fiskeridirektøren ber alle som ferierer langs norskekysten i sommer om å respektere minstemålbestemmelsene som fra og med i år også gjelder i fritidsfisket. For enkelte arter står fritids- og turistfiskere for en ikke ubetydelig del av fangstene i de nære kystområdene. En av artene som i dag er under press er de lokale bestandene av kysttorsk langs norskekysten, heter det fra Fiskeridirektoratet.

– Vårt mål er ikke å frata folk gleden ved å ferdes og drive matauk langs kysten. Derimot ønsker vi å få frem at vi alle har et felles ansvar for å bevare artsmangfoldet og livet i kystsonen, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Målet med minstemålbestemmelsene, som inntil i år kun gjaldt yrkesfiskere, er at mer fisk skal få vokse seg stor nok til at den kan formere seg.

Ønsker ikke å straffe
Dersom du i fremtiden skulle få fisk under minstemål, skal du løsne den forsiktig fra fiskeredskapen og slippe den varsomt ut i sjøen igjen. Dersom fisken er død eller tydelig ikke levedyktig kan du selvfølgelig ta den med hjem og spise den.

- Målrettet fangst av fisk under minstemålet vil kunne straffes, men vi ønsker ikke primært å straffe folk. Poenget er å bidra til at folk i størst mulig grad fisker etter stor og voksen fisk i stedet for småfisk, sier fiskeridirektøren.

Hun henstiller derfor alle fiskere til å innrette fisket slik at de unngår å få fisk under minstemål. Får du mye småfisk kan du for eksempel prøve økt krokstørrelse eller større maskevidde i garnet.

Gjelder ikke sei og makrell
Ikke alle arter omfattes av minstemålbestemmelsene i fritidsfisket. Makrell som fiskes med krok eller garn, samt sei, er unntatt reglene for minstemål. Det er heller ikke minstemål i fisket etter lange, lyr og steinbit.

Siste nytt