Vekst på 3,6 milliarder kroner for sjømateksporten totalt

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Eksportverdien av norsk sjømat var første halvår 2010 på 24 milliarder kroner. Ifølge tall fra Eksportutvalget for fisk er dette den høyeste eksportverdien som er målt for denne perioden. Sterk økning for laks, torsk og hyse bidrar til at eksporten av sjømat fra Norge har den høyeste veksten noen sinne. Dette betyr at sjømatnæringen er en av de raskest voksende sektorer i Norge, sier Terje E. Martinussen, administrerende direktør i Eksportutvalget for fisk på utvalgets egne hjemmesider. For juni måned var eksporten på 4,3 milliarder kroner. Det er en økning på 913 millioner kroner eller 27 % sammenlignet med juni i fjor.

Eksportrekord for laks

Første halvår var eksportverdien av laks på 13,9 milliarder kroner som er en økning på 3,2 milliarder kroner eller 31 % sammenlignet med samme periode i fjor. I juni økte verdien av norsk lakseeksport med 792 millioner kroner eller 39 %. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var første halvår kr 36,15 mot kr 31,70 samme periode i fjor. I juni var snittprisen kr 38,52. Det ble totalt eksportert 279 tusen tonn lakseprodukter, mot 255 tusen tonn i fjor. Det er Frankrike og Polen som er de største importører av laks fra Norge.

-       Mediemessig har oppdrettslaksen og bekjempelse av lakselus hatt stor oppmerksomhet i Norge i 2010. I det internasjonale mediebildet er det med unntak av en dokumentar på fransk tv viet lite oppmerksomhet til disse temaene utenfor landets grenser. Vi ser alvorlig på den kritikken som er framsatt, men ser så langt ingen negativ utvikling i kjøpsmønster eller preferanse for norsk laks, sier kommunikasjonsdirektør Christian Chramer i Eksportutvalget for fisk.

Eksporten av ørret ble i samme periode redusert med 214 millioner kroner til en samlet verdi på 736 millioner kroner.  Volumet gikk ned fra 31 tusen tonn til 19 tusen tonn. Største kjøpere er Russland og Kina.

Vekst for saltfisken

Første halvår økte eksporten av saltet torsk med 236 millioner kroner til en samlet verdi av 568 millioner kroner. Dette er en oppgang på 71 %.

Oppgang for klippfisken

Eksporten av klippfisk økte med 194 millioner kroner eller 15 % til en samlet verdi av 1,5 milliarder kroner. Det er klippfisk av atlanterhavstorsk som står for mesteparten av veksten, mens eksporten av klippfisk av stillehavs torsk går tilbake.

Oppgang for ferske torskeprodukt

Hittil i år er det eksportert ferske torskeprodukt til en verdi av 685 millioner kroner. Dette er en økning på 25 %.  Størst er veksten til Danmark, som ved siden av Frankrike er de største mottakerne av fersk torsk fra Norge.

Nedgang for sild og makrell

Eksporten av sild ble redusert med 170 millioner kroner til en samlet verdi på 1,9 milliarder kroner i årets seks første måneder. Det er en reduksjon på 8 %. Russland var største mottaker med en verdi på 546 millioner kroner. Eksporten av makrell ble redusert med 161 millioner eller 25 % til 491 millioner kroner. Russland og Tyrkia er våre største markeder for makrell i første halvår. For både sild og makrell skyldes verdinedgangen hovedsakelig prisnedgang.

Siste nytt