Fagsamling om markedsføring av sjømat i Norge

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Markedsføringen av sjømat i Norge møter hard konkurranse om publikums oppmerksomhet fra andre matvarer. Her gjelder det å gjøre strategiske valg for å nå forbrukeren på beste måte. FHF inviterer til fagsamling 9 Juni. 9. juni arrangeres fagsamling for innlandsmarkedet for norsk sjømat, på Kvilhaug Gård i Trondheim i regi av FHF.

Markedssjef for Norge og Norden ved Eksportutvalget for fisk, Marit Stagrum Ottem, forteller om hvordan man bør gå fram i arbeidet med å oke sjømatsalget i Norge. Hun bidrar med kompetanse fra andre matvarebransjer, med overføringsverdi til sjømatbransjen.

Formidling av forskningsresultater fra prosjekter finansiert av FHF, utgjør en sentral del av fagsamlingen. Pågående prosjekter er "Forbrukeroppfatninger av kvalitet til fersk fisk" og "Kategoriutvikling av nye fiskeretter til dagligvarehandelen". Dessuten får man tilgang på resultater fra prosjektene "Ny teknologi for butikk kjøledisker for fisk og fiskevarer" og "Innføring av merking med fangst- og slaktedato, hvordan vil forbrukerne reagere", som ble avsluttet høsten 2009.

Daglig leder Sissel Flesland ved Flesland Markedsinformasjoner vil informere om siste nytt fra hjemmemarkedet og  Mattilsynet vil fortelle om erfaringene med å innføre EUs hygienepakke etter 1. mars 2010.

Se programmet for fagsamlingen her:

Les mer om påmelding hos FHF her:


Siste nytt