Fiskebåtredernes Forbund foreslår endringer i strukturkvoteordningen for havfiskeflåten

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Notatet er nå sendt til alle medlemmer og medlemslag og styret i Fiskebåtredernes Forbund oppfordrer til bred høring om forslagene i organisasjonen, melder Fiskebåt Styret i Fiskebåt vil oppfordre medlemsforeningene om å arrangere medlemsmøter om strukturordningene, for å sikre en mest mulig demokratisk behandling av saken.

Styret er opptatt av at medlemmene opplever at de er blitt hørt før den endelige beslutningen fattes. Styret mener samtidig at det er nødvendig med stor oppslutning i medlemsmassen om endringsforslag til strukturordningene dersom det skal lykkes å få til endringer", heter det blant annet i styrevedtaket fra Fiskebåt.

 

Les notatet her:

Siste nytt