FNs miljøprogram ( UNEP) frykter fremdeles tomme hav i 2050

Publisert: av Norges Sildesalgslag
"Om de ulike beregningene vi har sett, slår til, vil situasjonen om 40 år være at vi i praksis er gått tom for fisk", sier Pavan Sukhdev, leder for UNEPs avdeling for grønn økonom Ifølge UNEP er det først og fremst statlige subsidier som fører til overfiske, og i dag er fiskeflåtene 50–60 prosent større enn de burde vært, advarer Sukhdev på www.forskning.no.

UNEP har nå sendt en rapport ut på høring hvor eksperter konkluderer med at det er nødvendig å kutte hardt i fiskerinæringens subsidier og opprette vernesoner for å unngå en katastrofal reduksjon av fiskebestandene.

 Allerede i dag har 30 prosent av fiskebestandene brutt sammen. UNEPs direktør Achim Steiner tror likevel ikke det er for sent å snu.

"Våre institusjoner og våre regjeringer er fullt ut i stand til å endre kurs", sier han på forskning.no

Siste nytt