Folkemøte med ministeren i Alta, Båtsfjord og Havøysund onsdag og torsdag

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Temaene for de åpne folkemøtene er utfordringene i fiskeriene i Finnmark, verdiskapning og rekruttering. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen er på reise i Finnmark fylke  sammen med  Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. I tillegg til møter hos  forskjellige bedrifter og organisasjoner holder hun også åpne møter for aktører i fiskerinæringen i Alta, Båtsfjord og Havøysund.

 Se kalender og tidspunker her:

 

 

 

Siste nytt