Informasjon til tobisfiskerne

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Det er for tiden svært begrensede omsetningsmuligheter for tobis til mel / olje. Denne situasjonen vil vedvare til etter 17. Mai. Det henstilles derfor til flåten om å begrense sitt fiske de første dagene og under ingen omstendighet ta om bord større kvantum enn at god kjøling kan opprettholdes. Norges Sildesalgslag har også vært i kontakt med utenlandske fabrikker. Det var kun på Færøyene vi fikk signal om at det kan være mulighet for landing av tobis.

Bergen 14/5 2010

Odd Fredrik Andersen

Siste nytt