Klar for matjes

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Deler av fiskeflåten og tre anlegg i Egersundområdet gjør seg nå klar for årets matjes-sesong. I fjor gikk 14 100 tonn nordsjøsild til matjesproduksjon til en snittpris på kr 4,75. Men høyeste pris var kr 6,87. Spenningen er stor for 2010. Årets matjessesong forventes å komme i gang nå i pinsehelgen. De tre anleggene, Egersund Seafood, Fonn og Sirfish er i gang med å klargjøre seg for mottak.

  Sildekjøpere i Danmark er også klare for årets matjessesong.

”Der er et ønske fra danske kjøpere om å få flere landinger fra norske båter enn i fjor, sier salgsleder Kenneth Garvik ved Sildelaget

I Danmark er det 4 anlegg som er klar til å produsere årets matjes.

  ”Vi hører og signaler fra markedet om at det er rimelig tomme lagre og det indikeres at forbruket av matjes har økt sammenlignet med tidligere år,” sier Garvik videre

  Så langt er ingen båter gått ut, men de første er forventet å seile ut i helgen. Det er alltid stor prestisje blant båtene om å levere den ”beste” fangsten. I fjor var første auksjonen 25.mai og det ble innført tørnutseiling 30.mai fordi flere fangster i begynnelsen gikk til mel/olje. Antall landinger til mel/olje gikk ned resten av sesongen etter at tørnordningen ble innført

  Fisket etter silden som går til matjes er et spørsmål om å fange den silden som akkurat møter de strenge kravene til de hollandske importørene. Størrelse, samt riktig fett og åteinnhold er veldig viktig for å oppnå topp-pris.

   Årets Nordsjøsild-kvote er på 50 995 tonn totalt, minsteprisen for samfengt er kr 3,75 i matjessesongen. I fjor så ble det betalt over kr 6,80 for matjes av beste kvalitet så det er litt ekstra å hente på dette fisket.

  Norges Sildesalgslag vil ha folk nede i Egersund under fisket som forventes å vare frem til sankthans.

  Her er oversikt over tidligere år:

 
År Første auksjon Siste auksjon Kvantum solgt Gj. Pris Endring i % årlig Ant. på auk.
2001 20.mai 29.jun 9.890 4,32   166
2002 20.mai 18.jun 6.352 3,72 -14 % 146
2003 19.mai 28.jun 10.756 2,86 -23 % 189
2004 21.mai 27.jun 12.168 2,29 -20 % 205
2005 20.mai 20.jun 10.225 3,18 39 % 120
2006 18.mai 02.jul 10.190 3,35 5 % 152
2007 22.mai 23.jun 12.865 4,13 23 % 166
2008 21.mai 18.jun 11.360 4,95 20 % 118
2009 25.mai 19.jun 14.064 4,75 -4 % 138
 

Siste nytt