Lærer sikkerhet ombord av islendingene

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Det har ikke forekommet en dødsulykke innen fiskeri på Sagaøyen på to år. Hva kan vi lære av dette?, spør Sintef og FHF og inviterer til HMS seminar 11. mai. En rapport som SINTEF utarbeidet for forskningsfondet FHF for et drøyt år siden, tallfestet ulykkesrisikoen i fiskeriene til å være nærmere fire ganger så stor som i landbruket.

Dette melder FHF på sine hjemmmesider.

Rapporten viste at fiskerne var bevisste på helse, miljø og sikkerhet (HMS), og ønsket en kombinasjon av god sikkerhet og god effektivitet.

Flere klarer å kombinere sikkerhet og effektivitet på en god måte. For å formidle ut både erfaringer og forskningsresultater, og for å få innspill til det videre arbeidet, inviterer FHF og SINTEF til strategiseminar 11. mai. Seminaret, som avholdes i Trondheim, er gratis og åpent for alle næringsutøvere, heter det hos FHF.

En av foredragsholderne er rektor ved den islandske maritime sikkerhetsopplæringen, kaptein Hilmar Snorrason. Han vil gi et innblikk i hvordan islendingene har tatt tak i arbeidet med å øke sikkerheten på fiskebåtene. Det har ikke vært omkomne i Sagaøyens fiskerier de siste to årene.


For påmelding og mer info om seminaret, klikk her:

For Sintefs rapport, klikk her:

Siste nytt