Matjeskjøperne holder litt tilbake - for lite fett i silda

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Etter at de første fangstene med matjessild er landet nå i pinsehelgen og kjøperne har tatt fisken i ”øyesyn”, ser vi at interessen for kjøp ikke er den helt store, sier salgsleder Odd Fredrik Andersen ved Sildelaget Den labre omsetningen så langt skyldes kvaliteten på fisken, den er for lite fet og har dermed begrensede markedsmuligheter. Signalene fra kjøperne er at noen vil kjøpe, i begrenset mengde, mens andre ber båtene vente litt til kvaliteten er blitt bedre, sier Andersen.

Siden Rav tok første matjesfangsten pinseaften har 5 andre båter også levert til matjes i Egersund, til sammen 790 tonn.

 

 

Siste nytt