Norsk gjennomslag for europeisk havforskning

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Norge har fått gjennomslag i EU for et stort felleseuropeisk programsamarbeid om havforskning. Forskningssamarbeidet skal gi ny kunnskap både om miljøforhold, marine ressurser og næringsveier i havene Europa forvalter, melder Forskningsrådet Så langt har ti europeiske kystnasjoner meldt at de vil delta i forskningssamarbeidet om Europas havområder. Programsamarbeidet, eller fellesprogrammene, er av en slik størrelse at det også vil gi føringer for norsk forskningspolitikk i årene som kommer, heter det hos forskningsrådet.

 

Les hele saken her:

Siste nytt