Nytt masterstudium i marin økologi ved Høgskolen i Bodø

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Høgskolen i Bodø satser for fullt på det marine fagfeltet. Det nye studiet vil gi økt kunnskap om marine økosystemer langs nordlandskysten mens debatten om oljeutvinning utenfor Lofoten/Vesterålen går for fullt, heter det fra høgskolen Professor Galice Hoarau ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur er en av drivkreftene i den marine satsingen ved Høgskolen i Bodø.

Jeg tror at studiet vil rekruttere bredt fordi de globale klimaspørsmålene har gitt økt interesse for marin økologi både nasjonalt og internasjonalt, sier professor Galice Hoarau ved Høgskolen i Bodø på skolens hjemmeside.

- Marin økologi er et studium for fremtiden. Forskningen på livet i havet får oss til å forstå de marine økosystemene og hjelpe oss å finne svar på klimaspørsmålene og spørsmål om utvinningen av olje, gass og mineraler på havbunnen. Vårt masterstudium kombinerer tradisjonell marin økologi med fysisk oseanografi og molekylær økologi, sier Hoarau videre.


Professor Hoarau kom til Høgskolen i Bodø fra Universitetet i Groningen i Nederland.

- Nordlandskysten er perfekt i studiet av kystnære områder. Som eneste høgskole i landet, har det marine fagmiljøet Høgskolen i Bodø satset på avansert genteknologi som gir en raskere og dypere innsikt i de marine økosystemene langs kysten. Det er klart at det vekker nasjonal og internasjonal interesse, avslutter professor Galice Hoarau.

Les mer om en av studentene ved den nye linjen her:

Siste nytt