Nytt nordområdeutvalg på plass

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Utvalget skal identifisere muligheter for Nord-Norge og resten av landet som følge av nordområdenes økte strategiske betydning, sier utenriksminister Støre i en pressemelding, Utvalget, som skal bestå av 18 personer, blir ledet av Frode Mellemvik, direktør ved Nordområdesenteret ved Høgskolen i Bodø.

De 18 personene med solid erfaring fra næringsliv, politikk, kultur og akademia i regionen, skal også være en dialogpartner for Utenriksdepartementet i videreutviklingen av regjeringens nordområdepolitikk. Utvalget skal legge særlig vekt på samarbeidsmulighetene i Barentsregionen, med nordiske partnere, EU og kyststatene rundt Polhavet, heter det fra Utenriksdepartementet.

Vi må lete etter fremtidsrettede løsninger på landsdelens utfordringer når det gjelder bosetnings- og flyttemønster, utdanning, arbeidskraft, innovasjon og verdiskaping. Jeg har tro på at utvalget vil gi interessante innspill, og gleder meg til samarbeidet, sier utenriksministeren videre.

Dette er utvalgets medlemmer:

Frode Mellemvik (leder), direktør ved Nordområdesenteret, Høgskolen i Bodø
Marit Helene Pedersen (nestleder), regiondirektør, NHO Finnmark
Gunnar Album, fiskerirådgiver, Norges naturvernforbund, Nordland
Jørgen Bratting, prosjektleder, Kunnskapsparken Nord AS, Troms
Odd Roger Enoksen, direktør, Andøya rakettskytefelt
Ragnhild Dalheim Eriksen, festivalleder, Riddu Riddu-festivalen
Trond Haukanes, leder, investeringsselskapet Sørvaranger Invest
Arvid Jensen, styreleder, Petroarctic, Finnmark
Kari Jæger, doktorgradsstipendiat, Finnmark
Hans Olav Karde, administrerende direktør, SpareBank 1 Nord-Norge
Kjell Olav Larsen, leder, AS Båtsfjordbruket
Kjersti Markusson, rektor, Liland skole, Evenes
Kristine Offerdal, forsker, Institutt for forsvarsstudier
Gunn Ovesen, administrerende direktør, Innovasjon Norge
Øivind Silåmo, prosjektleder, LO Nordland
Hill Marta Solberg, fylkesmann, Nordland
Pia Svendsgaard, fylkesrådsleder, Troms
Jarle Aarbakke,

rektor, Universitetet i Tromsø
 

Siste nytt