Oljeutslipp i dypet kan følges på ekkolodd

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Havforskningsinstituttet har gjort forsøk som viser at olje- og gassutslipp ned til nesten 1000 meter kan følges på ekkolodd. Skadeomfanget av utslipp er forskerne mer usikre på , melder Havforskningsinstituttet. Når lydbølgene fra ekkolodd treffer utslipp av olje og gass som stiger opp mot havoverflaten avgis det ekko på samme måte som fiskeforekomster og plankton avgir ekko. Ekkoene fra olje og gass gjør det mulig å identifisere følge og kartlegge oljeutslipp på dypt vann, skriver Havforskningsinstituttet.

- I Mexicogolfen kunne undersøkelser med ekkolodd vært brukt til å vurdere om utslippene også går i andre retninger enn det en kan observere fra overflaten, sier forsker Tor Knutsen som bidro til Havforskningsinstituttets arbeid med disse utslippseksperimentene.

 Forsker Egil Ona mener ekkolodd trolig kan brukes til å følge oljeutslipp helt ned til 1500 meter

– Med gode ekkolodd på et forskningsfartøy kan utslipp oppdages ned til 800 til 1000 meter ved hjelp av ekkolodd som sender lydbølger på 38 kHz. Med lavere frekvens og lengre bølger, som 18 kHz, kan man antagelig måle enda dypere, sier han til Havforskningsinstituttet. 

Les hele saken på Havforskningsinstituttet her:

Siste nytt