Rieber selger King Oscar

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Rieber & Søn ASA har i dag signert en avtale om frasalg av King Oscar til Procuritas Capital Investors IV LP A, som er et oppkjøpsfond med nordisk fokus. Frasalget er en del av konsernets Future-program "Core Review", der økt fokus på
kjernevirksomhet er prioritert. Rieber & Søn har kompetanse og komparative
fortrinn innen produktutvikling, innovasjoner og smakstilsetting, og vil
frigjøre økonomiske ressurser og ledelsesmessig kapasitet for å styrke satsingen
innen kjernekategorier, heter det i en pressemelding fra konsernet.


Transaksjonen omfatter hele forretningsenheten, men Rieber & Søn vil ha en
gjenværende eierposisjon på 10 prosent i King Oscar. Rieber & Søns
salgsorganisasjoner i Norge, Polen, Tsjekkia og Slovakia vil fortsatt stå for
salg av King Oscars produkter i disse geografiene.

Salgssummen består av et fast og et resultatavhengig beløp. Sistnevnte er basert
på det resultat King Oscar oppnår i 2010. Salgssummen regnet som "enterprise
value" vil utgjøre minimum 230 MNOK og maksimum 255 MNOK. Laveste salgssum vil
gi en nøytral resultateffekt i regnskapet for Rieber & Søn i 2010. Transaksjonen
vil gi en umiddelbar positiv likviditetseffekt for Rieber & Søn på cirka 200
MNOK. King Oscar hadde en omsetning på cirka 350 MNOK i 2009.

Overdragelsen av King Oscar vil ha regnskapsmessig effekt fra mai 2010.
Gjennomføring av overdragelsen ventes å skje primo/medio juni d.å. Transaksjonen
krever ikke konkurransemyndighetenes godkjennelse.

Rieber & Søn justerer sine mål for resultat pr. aksje (EPS) som følge av
frasalget av King Oscar. Tidligere kommuniserte mål har vært en underliggende
EPS på 4 NOK for 2010 ekskludert engangseffekter. Etter frasalget av King Oscar
er målet for underliggende EPS 3,65 NOK i 2010., heter det i pressemeldingen

Siste nytt