Skal fisken ta toget?

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Nofima, sammen med Nordlandsforskning, har i en rapport vurdert om transport av fersk fisk fra Nord-Norge til Russland kan flyttes fra veinettet og over til jernbane. Norge opplever en jevn og økende eksport av fisk til Russland, til tross for importrestriksjoner, sier Nofima på sine hjemmesider. 

Bare fra Nordland fylke økte denne transporten med 35 % fra 2008 til 2009. I 2009 ble det transportert om lag 71 tusen tonn oppdrettslaks og 41 tusen tonn oppdrettsørret fra Norge til Russland.

Dette er hovedsakelig fersk kjølt fisk som transporteres til Russland via Finland med trailer.

 Prosjektrapporten, som er laget på oppdrag fra Nordland fylkeskommune,  beskriver kritiske markedsmessige og institusjonelle forhold som har betydning ved bytte til en eventuell togbasert transportløsning.

 Les hele saken her:

 Last ned rapporten her:

 

 

 

 

Siste nytt