Svenskene spiser mer norsk fisk

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Hver svenske spiste i snitt 7,5 kilo norsk fisk i 2009 - en økning på hele 18% fra året før, sa sa fiskeri- og kystministeren Lisbeth Berg-Hansen på Fiskbranschens Riksförbunds årsmøte i Sverige fredag. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen besøkte Fiskbranschens Riksförbunds årsmøte i Smögen i Sverige i dag. Der innledet hun sammen med den svenske jordbruksministeren, Eskil Erlandsson, og deltok i en paneldebatt.

 Vi er stolte over at det hver dag blir satt til livs 35 millioner måltider med norsk fisk. Frankrike er vårt største marked. Sverige var det syvende største i 2009, og er et marked i vekst – med en økning på 18 prosent fra året før. Statistisk betyr det at hver eneste svenske spiste 7,5 kilo norsk fisk i 2009, sa fiskeri- og kystministeren i sin innledning.

- I Norge er vi innstilt på å møte de utfordringene som følger med målet om å øke sjømateksporten. Det krever for det første at vi skaffer nødvendig kunnskap om hvordan vi kan forene vekst og bærekraftig bruk av naturressursene. For det andre krever det at vi har et oppdatert, treffsikkert og framsynt regelverk. Og sist, men ikke minst, så krever det at vi holder oss oppdatert om hva markedet etterspør – både når det gjelder stabile leveranser, miljødokumentasjon og kvalitet på produktene.

I løpet av dagen Sverige besøkte fiskeri- og kystministeren også fiskeforedlingsbedriften Domstein Sverige i Kungshamn.

Siste nytt