1,7 milliarder i omsetning for Nergård-konsernet i 2009

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Resultat før skatt for 2009 er ca. 50 millioner, sier konsernsjef Magnar Pedersen i en pressemelding. Resultatmessig bidro vår fangstvirksomhet og deler av den pelagiske virksomheten med gode plusstall. På grunn av stor interesse for konsernets resultat for 2009 har Nergård kommet med en foreløping melding om årsresultatet.

 ” Nergårdkonsernets årsregnskap for 2009 er på det nærmeste ferdig. Det mangler imidlertid full revisjon og formell behandling av konsernstyret. Det er imidlertid stor interesse rundt konsernets resultat for 2009 og vi får mange henvendelser med spørsmål. Av denne årsak har vi funnet det hensiktsmessig å komme med en foreløpig melding om årsresultatet.

 Konsernet hadde en omsetning i 2009 på vel 1,7 milliarder kroner. Dette er omtrent det samme som i 2008. Før skatt fikk konsernet et resultat i 2009 på ca 50 mill. kroner. Endelig resultat kan avvike noe fra dette.

Resultatet på 50 mill. kroner fremkommer etter at vi har bokført et tap på ca 30 mill. kroner knyttet at drift i 2009 og nedskrivninger knyttet til avvikling av vår industrivirksomhet i Skjervøy kommune.

Resultatmessig bidro vår fangstvirksomhet og deler av den pelagiske virksomheten med gode plusstall.

Produksjon av saltfisk vinteren 2009 påførte oss store tap, og bidro følgelig negativt. Rekeproduksjonen bidro også negativt”, heter det i pressemeldingen

Siste nytt