466 garn og over 3 000 meter trålvaier funnet under oppryddingstokt

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Toktet, i regi av Fiskeridirektoratet, foregikk på kjente garnfelt på strekningen Røst til Fugløybanken i august-september 2009. Under toktet ble det tatt opp:

•466 tapte garn med en god del tilhørende iletau, dregger, anker og blåser.

•Rundt 19 000 meter med liner (både kystline og havgående autoline)

•I overkant av 3 000 meter trålvaie

•Noe snurrevadtau og kjetting

•Diverse rester av tråler, herunder trålposer

 

Les hele saken på Fiskeridirektoratet her:

 

Les hele rapporten her:

 

 

Siste nytt