Fiskets gang pr 29 mars.

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Loddefiske i Barentshavet mot slutten, silda i Rogaland på tur til havs og normalfiske på kolmula. FISKETS GANG PR. 29 MARS.Lodde:
Årets loddefiske er stort sett i havn, kun 5.400 tonn står igjen av årets kvote på 245.000 t. Sist uke så har vi omsatt 17.500 tonn der ringnot har fisket 11.300 t, trål har fisket 3.400 t og kystflåten som tok sin kvote har bidratt med 2.800 t.

Også denne uken så har fisket foregått på øst Finnmarka, og lodda er i hovedsak brukt til produksjon av lodderogn. Kun 200 tonn er solgt til mel/olje anvendelse.
Interessen for lodde til rognproduksjon har vert god og vi har sett priser på over kr 3,50 i auksjonene.

En foreløpig oppsummering viser at rundt 185.000 t er solgt til konsum, der fakturert snittpris er kr 1,99. Den vi forhåpentligvis stige når vi får med sist ukes fangster i beregningen. Til mel/olje er det omsatt vel 50.000 t. Oppnådd pris her er kr 1,52.

Kun en håndfull ringnotbåter og trålere har restkvote på lodda. I tillegg så er Vestviking endelig på vei nordover på lodda. De har hele sin loddekvote igjen.Kolmule:
På kolmula har vi hatt en middels god uke kvantumsmessig med 25.000 tonn. Fisket har vert ujevn og i tillegg hemmet av en militærøvelse noen dager midt i uken. Hovedfiskeriet har foregått vest av Hebridene fra N 56˚ til N 58˚ 30΄.

Også denne uken er det levert kolmule til konsum, 6.200 t. Kvaliteten har den siste perioden ikke vert den beste da det er mye rogn og lever i kolmula. Dette gir fiskerne ekstra utfordringer når en skal behandle råstoffet til konsum.
Til mel/olje så er det solgt 18.800 t til fabrikker både i Irland, Skottland samt Norge.

Prismessig så ligger konsumprisene fra kr 1,95- 2,20. Til oppmaling er prisnivået kr 1,45 – 1,85.

Av årets kvote på knappe 206.000 så er 140.400 t fisket, og det som er mest gledelig i år er at det er omsatt over 50.000 tonn til konsum til en snittpris på kr 2,03.

I kommende uke så forventer en del aktivitet i kolmulefisket.Nvg-sild:
Silda i Rogaland ser ut for å ha trukket seg til havs igjen, kun 300 tonn ble tatt sist uke.

En liten oppsummering også i dette fisket viser et rekordstort kvantum fisket i en vintersesong i moderne tid. Totalt er det fra norske og utenlandske båter omsatt formidable 520.000 t med Nvg- sild. Av dette kvantum er hele 440.000 t blitt nyttet til konsum til snittpris kr 2,21. Resten 80.000 t er malt opp til mel/olje til snittpris kr 2,00.

Bergen 29.03.10
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt