Fiskets gang uke 10

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Enda en hektisk uke på loddefeltet, mer kolmulefangster og liten oppgang på sild i Rogaland. NVG-sild
Uken viser et totalkvantum på like over 5 900 tonn, en liten oppgang siden forrige uke. Det er bra med båter i aktivitet i Rogalandsfjordene der silda er. Mesteparten av fangstene ble satt i lås. 
Kolmulefiske
Ukekvantumet med kolmule ble på nesten 18 000 tonn der litt over 3 000 tonn gikk til mel/olje. Prisene gikk i snitt litt ned på slutten av uka, under kr. 2,00 konsum og under kr. 1,50 for mel/olje. 
Loddefiske
Fisket tok seg opp på slutten av uka etter en dårlig værperiode, men totalkvantumet endte på 51 300 tonn, litt mindre enn forrige uke. Det nærmer seg slutten på produksjon for Japan, det går mer lodde til rognpressing og da faller en del av mottaksanleggene vekk. Størrelsen på lodda varierer ennå. Ut i denne uken regner en med at kjøpefartøyene er ferdig med eget fiske og begynner å ta imot fangster. Tørnordningen fører til hektisk aktivitet på salgsdesken i tillegg til innmeldinger. Mange ringer for å holde seg kontinuerlig oppdatert. Nesten 80 båter  fra kystgruppen hadde meldt fra om utseiling innen fristen 10 Mars.

Siste nytt